Proračun za 2022. godinu


NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

PRORAČUN OPĆINE BARBAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

PROGRAM JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BARBAN ZA 2022.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.

PRORAČUN U MALOM ZA 2022.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BARBAN ZA 2022.

I. IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.

I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BARBAN ZA 2022.

II. IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022.

III. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE BARBAN ZA 2022.

III. IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.

II. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022. GODINU.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2022. GODINU.