FINANCIJSKI IZVJEŠTAJIGodišnja financijska izvješća Općine Barban za 2016. godinu