III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban

II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban

Na snazi od 5. ožujka 2019.