Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“ broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18) te članka 4. I. Izmjena i dopuna Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 31/16, 17/18) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21), Općinski načelnik Općine Barban dana 1. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava za manje projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2021. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 13. travnja 2021. godine, te koje su prošle postupak formalne provjere i procjene kvalitete projekta.

Članak 2.

U 2021. godini će se iz proračuna Općine Barban za potpore malih vrijednosti raznih područja izdvojiti ukupno 30.000,00 kuna. Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti otvoren je do 31. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

U razdoblju od 1. do 31. svibnja 2021. godine pristigla je jedna prijava na Javni poziv, te je nakon provedene provjere i procjene projekta, na temelju Prijedloga za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, dodijeljena financijska potpora Općine Barban u iznosu od 5.000,00 kuna za Udrugu Jedriličarski klub Delfin.

 

POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA
Redni broj Udruga Projekt Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Jedriličarski klub Delfin 11. Sportsko-rekreativna jedriličarska manifestacija Barbanske rivijere 5.000,00 kn

 

 

Članak 3.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

 

KLASA: 402-04/21-01/03
UR.BROJ: 2168/06-01-21-11

Barban, 1. lipnja 2021. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Dalibor Paus, v.r.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava