Objava Konačnih rezultata izbora za načelnika Općine Barban

 

 

Preuzimanje dokumenta:

Objava Konačnih rezultata izbora za načelnika Općine Barban