Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2021. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18), Zamjenik načelnika Općine Barban 19. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte
na području Općine Barban u 2021. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB,
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I TURIZAM

 

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini, objavljen 22. siječnja 2021. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.
U 2021. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 130.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno-umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova narodnih nošnji

66

68.000,00

2. Društvo „Trka na prstenac“ 46. Trka na prstenac

64

35.000,00

3. Katedra Čakavskog sabora Barban Znanstveni skup „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“ i zbornik radova sa znanstvenog skupa „Barbanski zapisi“, sv.9.

59

27.000,00

4. Teatar Naranča Štorija od Velog Jože

35

0,00

UKUPNO:

130.000,00

Članak 3.
U 2021. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre Aktivni u zajednici

67

13.000,00

2. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -neuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2021. godini

59

2.000,00

3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

54

1.500,00

4. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

52

1.500,00

5. Udruga osoba s invaliditetom Labin Invalidi protiv pandemije 2021.

49

1.000,00

6. Udruga slijepih Istarske županije Zaštita i unaprijeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji

46

1.000,00

UKUPNO:

20.000,00

Članak 4.
U 2021. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Poboljšanje života umirovljenika udruge DUB

62

12.000,00

2. Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola, Ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2021. godinu

59

7.000,00

3. Društvo Sv. Pava Ljetna pozornica na području Sv. Pava

57

7.000,00

4. Baldakin, udruga za revitalizaciju i razvoj Sanacija „Medanskog puta“, makadamske ceste između naselja Sutivanac i doline rijeke Raše

51

5.000,00

5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

48

2.500,00

6. Centar za zdrave životne navike „Vita Nova“ Tehnike mindfulness – usredotočena svjesnost

47

1.500,00

UKUPNO:

35.000,00

Članak 5.
U 2021. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području TURIZAM u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: TURIZAM
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Turistička zajednica Općine Barban Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta

65

14.000,00

2. Turistička zajednica Općine Barban FESS – Fešta smokve i smokvenjaka – 2021.

62

10.000,00

3. Biciklistički klub kroz Hrvatsku Puris – Kamen Istrian Spring Trophy

48

1.000,00

UKUPNO:

25.000,00

Članak 6.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 7.
Obzirom na izvanredne okolnosti nastale zbog epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, davatelj financijskih sredstava može tražiti od korisnika financiranja da obustavi provedbu cjelokupnog ili dijela projekta ako okolnosti (prije svega viša sila) ozbiljno otežavaju ili ugrožavaju njegov nastavak.

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.
KLASA: 402-04/21-01/01
UR.BROJ: 2168/06-01-21-41

Barban, 19. ožujka 2021. godine

 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Dalibor Biletić

Preuzimanje:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2021. godini