Obavijest o provedbi deratizacije

Provesti će se akcija preventivne deratizacije javnih površina …