OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: rekonstrukcija dijela cijevovoda
DAN: 14.07.2017. (petak)
VRIJEME: od 8,00 do 14,00 sati
LOKACIJA: Petehi, Grandići, Pavlići, Kožljani, Celići, Fumeti, Majčići i Ivanošići