OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: izrada čvora novoizgrađene linije

DAN: 10.04.2020. (Petak)

VRIJEME: od 08.00 do 15.00 sati

LOKACIJA: naselja Orihi od doma prema Trljima te naselja Trlji i Škitača