OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: prespoj baypassa
DAN: 18.04.2018. (srijeda)
VRIJEME: od 8.00 do 17.00 sati
LOKACIJA: Manjadvorci i Prdajci, Glavani kućni broj 19, Prodol, Filipana, Filipanski dvori, Krvavići, Šarići i Divšići