OBJAVA BIRAČIMA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana
Pula, Splitska 14
KLASA: 013-01/23-01/04
URBROJ: 2163-24-03/1-23-02
Pula, 29. 09. 2023.

O B J A V A     B I R A Č I M A

Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2023. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban, KLASA: 026-01/23-01/4, URBROJ: 2163-12-02/01-23-1 od dana 30. kolovoza 2023. godine i
to:
1. Mjesni odbor Barban
2. Mjesni odbor Puntera
3. Mjesni odbor Hrboki
4. Mjesni odbor Manjadvorci
5. Mjesni odbor Šajini
6. Mjesni odbor Petehi
7. Mjesni odbor Grandići
8. Mjesni odbor Prnjani
9. Mjesni odbor Sutivanac

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine Barban, a objavljena je u „Službenim novinama“ Općine Barban broj 5/2023, dana 20. rujna 2023. godine.
Za dan provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban
određena je

nedjelja, 29. listopada 2023. godine, u vremenu od 7,00 do 19,00 sati

Svaki građanin ima pravo pregledati svoje podatke upisane u registar birača, te tražiti njihovu dopunu ili ispravak. Birači mogu osobno pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Matičnom uredu Pula – Pola, Starih statuta 7, Pula, i to:

ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 11,30 sati
te utorkom od 12,30 do 15,30 sati.

Stranke se primaju i van uredovnog radnog vremena primanja stranaka i to po prethodnom dogovoru telefonskim putem ili putem adrese elektroničke pošte:

telefon: 052/371-234, 052/371-236
e-adresa: karmen.kliman@istra-istria.hr, tina.simonelli@istra-istria.hr

Također, građani Općine Barban mogu provjeriti svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ te podnijeti pisani zahtjev za ispravak i dopunu podataka u registru birača putem adrese elektroničke pošte karmen.kliman@istra-istria.hr i tina.simonelli@istra-istria.hr Rok do kojeg građani mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača istječe u srijedu 18. listopada 2023. godine. Skreće se pozornost biračima da na predmetnim izborima imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave odnosno Općine Barban, a za koju su raspisani izbori za članove vijeća mjesnih odbora i to mjesnih odbora: Barban, Puntera, Hrboki, Manjadvorci, Šajini, Petehi, Grandići, Prnjani, Sutivanac. Prethodno navedeni birači koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan održavanja izbora dokazivati pravo na glasovanje potvrdom Matičnog ureda Pula – Pola.

VODITELJICA ODSJEKA:
Nataša Stojković, mag.admin.publ.

 

Preuzimanje dokumenta u PDF:
OBJAVA BIRAČIMA izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine…Barban