OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju Odluke o  raspisivanju izbora  za članove Vijeća Mjesnih  odbora ( „Službene novine“ Općine Barban broj 5//2023) Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Općinsko  izborno povjerenstvo)  obavještava mještane Općine  Barban  da  će se  u nedjelju  29. listopada 2023.  godine u vremenu od 7,00  do 19,00 sati održati

IZBORI

ZA ČLANOVE  VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

Izbori će se održati   na adresi:

 

Mjesnog odbora Barban – birat će se na biračkom mjestu 1. u Barbanu,
Mjesnog odbora Puntera – birat će se na biračkom mjestu 2. u Punteri,
Mjesnog odobra Hrboki – birat će se na biračkom mjestu 3. u Hrboki,
Mjesnog odbora Manjadvorci – birat će se na biračkom mjestu 4. u  Manjadvorci,
Mjesnog odbora Šajini – birat će se na biračkom mjestu 5. u Šajini,
Mjesnog odbora Petehi – birat će se na biračkom mjestu 6. u Petehi
Mjesnog odbora Grandići – birat će se na biračkom mjestu 7. u Želiski, Sv. Pavao,
Mjesnog odbora Prnjani – birat će se na biračkom mjestu 8. u Prnjani,
Mjesnog odbora Sutivanac – birati će se na biračkom mjestu 9. u Sutivancu
Tijela Mjesnog odbra su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

U Vijeće svakog mjesnog odbora bira se po pet članova.

Postupak kandidiranja: Liste za izbor članova vijeća MO predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća MO na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom  na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka, na način propisan njihovim Statutom, odnosno posebnim Odlukama donesenim na temelju Statuta.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti  propisani broj  potpisa u zavisnosti od broja birača na području mjesnog odbora  to:

  • do 100 birača -10 potpisa
  • od 101 do 200 birača-15 potpisa
  • od 201 do 300 birača -20 potpisa
  • od 301- 500 birača -25 potpisa i
  • preko 500 birača- 30 potpisa

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja te OIB .

Obrasci za podnošenje kandidature i obrasci za očitovanje kandidata o prihvaćanju   kandidature za člana Vijeća Mjesnog odbora preuzimaju se i ispunjeni dostavljaju  Jedinstvenom upravnom odjelu, na adresi: Barban, Barban 69 od 28. rujna 2023.  godine do 12.listopada  2023. godine  u uredovno radno vrijeme.

 

Izborno povjerenstvo Općine Barban

 

 

Prilog: