EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

 

Red  br. Predmet nabave Evidencijski broj bagatelne nabave Procijenjena vrijednost predmeta nabave Ukupna novčana vrijednost sklopljenog ugovora Datum sklapanja ugovora Rok na koji je ugovor sklopljen Naziv odabranog ponuditelja
1 Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Barban 2015.-2020. 1-2015 69.000,00 31.200,00 KN (bez PDV-a) 09.06.2015. 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora Eurokonzalting
2 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada  javne namjene – geodetske usluge 2-2015 45.000,00 34.000,00 KN (bez PDV-a) 25.11.2015.    60 dana Veting d.o.o.
3 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada  javne namjene – arhitektonske usluge 3-2015 197.000,00 195.580,00 KN (bez PDV-a) 25.11.2015.                         90 dana Emis d.o.o.
4 Adaptacija krova Društvenog doma Manjadvorci 4-2015 40.000,00 39.468,50 KN (bez PDV-a) 05.11.2015. 20.11.2015. Okić grupa d.o.o.
5 Radovi uređenja kata za urede Općine Barban, kč.br. 71/ZGR. K.O. Barban 5-2015 60.000,00 59.671,40 KN (bez PDV-a) 05.11.2015. 20.11.2015. Okić grupa d.o.o.

Dokument za preuzimanje u pdf formatu:

Evidencija bagatelne nabave 2015