OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNO…

Obavijest

Zbog onečišćenja mora u Raškom zaljevu ne preporučuje se…

OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora…

JAVNI POZIV

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni…

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban

Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu raspravu PONOVNA…

ISPRAVAK TOŠKOVNIKA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski…

DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski…

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Barban

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni…

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski…