Savjetovanje s javnošću – nacrt prijedloga Proračuna Općine Barban za 2022. godinu

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Barban za 2022. godinu.

Nacrt prijedloga Proračuna sastoji se općeg i posebnog dijela proračuna te nacrta prijedloga Programa javnih potreba društvenih djelatnosti, Programa građenja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban.

Pozivamo svu zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Proračuna Općine Barban za 2022. godinu dostavljanjem ispunjenog obrasca sa svojim komentarima, mišljenjima, prijedlozima i/ili primjedbama na e-mail adresu info@barban.hr.

Savjetovanje je otvoreno do 17. prosinca 2021. godine.

Po dovršetku javnog savjetovanja, a nakon razmatranja mogućih amandmana na prijedlog Proračuna, Općinskom vijeću će se uputiti konačan prijedlog Proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

 

Dokumenti za preuzimanje: