Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Općina Barban je danas, 28. ožujka 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika.

 

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 28. ožujka 2022. godine do zaključno 26. travnja 2022. godine.

 

Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: info@barban.hr

 

Dokumenti za preuzimanje: