Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2017./2018.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel    

Klasa: 604-01/17-01/7
Ur.br.: 2168/06-17-02-15

Barban, 14. prosinca 2017.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2017./2018.

 

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018. od 14. studenog do 30. studenog 2017. godine zaprimljeno je deset prijava za redovnu stipendiju i dvije prijave za stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

2. Jedinstveni upravni odjel utvrdio je sljedeću rang listu:

RB Ime i prezime studenta,
adresa
Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

Filip Vale, Kožljani 6, Barban FER, Zagreb, 1. godina, Smjer: elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,9
Bodovi = 19

/

19

2.

Ariana Žudih, Orihi 38, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 1 godina

Opći uspjeh = 4,7
Bodovi = 17

/

17

3.

Eleonora Rojnić, Barban 107, Barban Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Smjer: kemija, 1. godina

Opći uspjeh: 4,69
Bodovi = 17

/

17

4.

Mario Pauletić, Škitača 50, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, FET, Smjer:Management i poduzetništvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,68
Bodovi = 17

/

17

5.

Stephani Jelčić, Rebići 18/A, Barban Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 3. godina

Opći uspjeh = 4,1
Bodovi = 16

/

16

6.

Petra Dobran, Dobrani 1, Barban FMTU, Management u turizmu, 3. godina

Opći uspjeh: 4,1
Bodovi = 16

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

1.

Katarina Krnjus, Želiski 1, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 1 godina

Opći uspjeh = 4,38
– 0,12

/

2.

Nina Rojnić, Poljaki 23, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Predškolski odgoj, 1. godina

Opći uspjeh = 4,07
– 0,43

/

3.

Filip Roce, Gorica 1, Sutivanac, Žminj Agronomski fakultet Zagreb, Smjer: Biljne znanosti, 3 godina

Opći uspjeh = 3,4
– 0,6

/

4.

Ivana Brunjak, Rebići 3B, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, FET, Smjer: Marketiško upravljanje, 2. godina

Opći uspjeh: 3,3
– 0,7

/

Prijave za stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja:

R.BR.

IME I PREZIME

FAKULTET

USPJEH

DODATNI KRITERIJI

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

Josip Tomo Licardo, Barban 59 Medicinski fakultet u Zagrebu, Studij medicine, 1. godina

Opći uspjeh: 4,85
Bodovi = 19

Volonterski rad: 5 bodova

24

2.

Samona Broskvar, Barban 85 UK, Nottingham Trent University, Fashion Communication and Promotion, 1 godina

Opći uspjeh: 4,07

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 19. prosinca 2017.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Načelnik će donijeti Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Danijela Kontošić