OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE

Na području

OPĆINE BARBAN

provesti će se akcija preventivne deratizacije javnih površina
u vremenu od:
14. do 21. rujna 2020.

Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji
mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

Umoljavaju se građani, da se pridržavaju slijedećih uputa :

1. Za vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci
pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.
2. Skloniti sve životinje (kućne ljubimce) na sigurno mjesto
gdje ne mogu doći do otrovnih mamca.
3. Zabranjuje se dirati ili premještati izložene otrovne mamce.

U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji
(protuotrov: vitamin K1 – fitomenadion).

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će
za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi
odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.