Obavijesti o objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

Obavještavamo Vas da Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu, te da je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu.

Javni poziv možete pronaći na http://www.istra-istria.hr/index.php?id=6456 .

Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo isključivo putem on line sustava Istarske županije, kojem se pristupa putem poveznice: http://javne-potrebe.istra-istria.hr .

 

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu (KLASA: 402-01/20-01/13 URBROJ: 2163/1-01/11-20-02, od 25. kolovoza 2020. godine) Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu i objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA 2020. GODINU

 

JAVNI POZIV (pdf) – cijeli sadržaj

Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo isključivo putem on line sustava Istarske županije, kojem se pristupa putem poveznice: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

OBRASCI

  1. Obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  2. Obrazac: Skupna izjava

Korisničke uputeza ispunjavanje on line prijave

Česta pitanja i odgovore možete pronaći na stranici Upravnog odjela za gospodarstvo, u rubrici vezanoj uz ovaj javni poziv