OBAVIJEST tehnički pregled traktora

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 07.04.2021.

O B A V I J E S T

 

 

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi”

vršit će tehničke preglede traktora

iz područja Općine Barban u

petak, 09.04.2021. godine

u vremenskom periodu od 10.00 –13.00 sati

na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.