Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Barban izlaže na javni uvid

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Općine Barban

 

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 16. svibnja 2018. god. do 30. svibnja 2018. god. od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69 te na web stranici Općine Barban: www.barban.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Barban u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban zaključno s danom 30. svibnja 2018. god. u 14,00 sati.

KLASA: 320-02/18-01/02
UR.BROJ: 2168/06-18-01-19
Barban, 16. svibnja 2018.

OPĆINA BARBAN

Dokumenti za preuzimanje:

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama