POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga…

UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE

Prilog 1 Financijski plan_naslov Prilog 2 Model prijedloga financijskog…

Izvješće o provedenom postupku prethodne provjere znanja

Klasa: 112-03/17-01/3 Ur.br.: 2168/06-17-02-15   Barban,…