Obavijest o objavi LAG natječaja 2.1.2.-2.-2020.

 

OBAVIJEST O OBJAVI LAG NATJEČAJA

za TO 2.1.2. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

 

Lokalna akcijska grupa „Južna Istra“  27. kolovoza 2020. godine objavila je drugi (2.) natječaj za tip operacije 2.1.2. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (referentna oznaka: 2.1.2.-2-2020.). Navedeni natječaj sukladan je istoimenom tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Prijaviti se mogu:

  • jedinice lokalne samouprave
  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerske zajednice koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
  • lokalne akcijske grupe odabrane unutar PRR RH 2014.-2020.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na natječaju iznosi 560.566,32 HRK. Javna potpora iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

  1. a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
  2. b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
  3. c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje prihvatljivih projekata navedenih u dijelu 3.1. Natječaja.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj započinje teći 11. rujna 2020. godine i traje sve do 12. listopada 2020. godine.

Sve informacije o LAG-natječaju, kriterijima odabira, prihvatljivim ulaganjima te uvjetima i načinu podnošenja prijave, kao i sva potrebna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama LAG-a „Južna Istra“ www.lag-juznaistra.hr/natjecaji.

Za sve upite i dodatne informacije stojimo na raspolaganju na telefon: 052/512-408 ili putem maila: lag.juzna.istra@gmail.com.