OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje

 

Klasa: 350-01/15-01/17
Ur.br.: 2168/06-15-02-3
Barban, 22. svibnja 2015.

 

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci III

Općinsko vijeće Općine Barban je na 16. sjednici, održanoj dana 10. travnja 2015. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci III.
Detaljne obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci III mogu se dobiti na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na telefon 052/567 635

 

 

Klasa: 350-01/15-01/17
Ur.br.: 2168/06-15-02-2
Barban, 22. svibnja 2015.

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci II

Općinsko vijeće Općine Barban je na 16. sjednici, održanoj dana 10. travnja 2015. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci II.
Detaljne obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci II mogu se dobiti na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na telefon 052/567 635