Obavijest

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Barban  kao nositelj izrade objavljuje obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Barban

Zahtijevi za uvrštenje u zonu građenja (cca 500m2) na prostoru Općine Barban mogu se predati do 15. 09.2016 godine u Jedinstveni upravni odjel Općine .

Preuzimanje dokumenta u pdf obliku:

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPOB

ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE U ZONU GRAĐENJA