Kamen za suhozide na Barbanštini osigurat će se iz iskopa

Vađenje prijekog potrebnog kamena na tradicijski način za potrebe obnove objekata graditeljske baštine na Barbanštini tema je koju je na posljednjoj sjednici Općinskog Vijeća Barbana otvorio vijećnik Edi Radola.

– U Grandićima se odvija akcija tradicionalnog zidanja koju je u proračun uvrstila i Općina. Ona daje materijal i financira iskope, a mještani, koji volonterski rade, spremili su i potrebno kamenje. Međutim, tog kamenja je premalo.

Bit će problem kada se akcija bude odvijala u drugim mjestima po istom projektu. Općina bi zato trebala odrediti lokaciju na kojoj se može vaditi kamen, unijeti je u Prostorni plan, i da to kamenje bude namijenjeno isključivo za obnovu zidova, lokvi i slično, rekao je Radola.

Načelnik Općine Denis Kontošić naveo je da i takva aktivnost spada pod rudarsku djelatnost, a to sve onda jako komplicira stvari.

– Općina može predvidjeti lokaciju, ali već smo imali problema s ilegalnim kamenolomima, i ne bi željeli ulaziti u to. Ako se otvara kamenolom onda se zna kakva je to procedura. Onoliko kamenja koliko je potrebno nama osigurat ćemo na način kao što je to učinio i Vodnjan za svoju akciju obnove kažuna i suhozida – da se deponira kamen iz iskopa prilikom gradnje infrastrukture.

Otvaranje kamenoloma ide teško, općina ne može biti vlasnik kamenoloma, niti može ikome odobriti vađenje materijala, rekao je Kontošić.

U ovoj je godini za obnovu suhozida i kažuna na Barbanštini u općinskoj kasi osigurano 20 tisuća kuna, a toliki se iznos planira i za slijedeću godinu. No, proračun i programi za 2016. godinu su prošli tek prvo čitanje pa je o konačnom iznosu za graditeljsku baštinu prerano govoriti.

 

(Z. STRAHINJA)

Objavljeno: 01.12.2015 | Glas Istre