Izbori za Mjesne odbore

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Općine Barban Klasa: 021-05/14-01/10, URBROJ: 2168/06-14-02-3 od 29. Travnja 2014. Godine, Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnog odbora   ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) obavještava mještane Općine Barban   da će se u nedjelju 08. Lipnja   2014. godine u vremenu od 8,00 do 17,00 sati održati

 

IZBORI

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Izbori će se održati   na adresi:

  1. Mjesnog odbora Barban – birat će se na biračkom mjestu 1. u Barbanu,
  2. Mjesnog odbora Puntera – birat će se na biračkom mjestu 2. u Punteri,
  3. Mjesnog odbora Hrboki – birat će se na biračkom mjestu 3. u Hrboki,
  4. Mjesnog odbora Manjadvorci – birat će se na biračkom mjestu 4. u Manjadvorci,
  5. Mjesnog odbora Šajini – birat će se na biračkom mjestu 5. u Šajini,
  6. Mjesnog odbora Petehi – birat će se na biračkom mjestu 6. u Petehi
  7. Mjesnog odbora Grandići– birat će se na biračkom mjestu 7. u Želiski, Sv. Pavao,
  8. Mjesnog odbora Prnjani – birat će se na biračkom mjestu 8. u Prnjani,
  9. Mjesnog odbora Sutivanac – birati će se na biračkom mjestu 9. U Sutivancu.

Na izborima se u svakom mjesnom odboru bira pet članova

Postupak kandidiranja:

Prijedlozi kandidata dostavljaju se Izbornoj komisiji na posebnom obrascu, zaključno s danom 30. svibnja 2014.godine do 10,00 sati.

Prijedlog kandidata za člana Vijeća Mjesnog odbora i za njegovog zamjenika mogu podnijeti birači s područja Mjesnog odbora za koji se pojedini kandidat predlaže.

Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5 potpisa birača s područja pojedinog Mjesnog odbora.

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.

U prijedlogu kandidata navode se ime i prezime, adresa i OIB predloženog kandidata i zamjenika kandidata, te se prilažu njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.

Kandidat i zamjenik kandidata moraju biti upisani u popis birača na području Mjesnog odbora za čije se Vijeće kandidiraju.

Uz potpis birača koji predlaže kandidata i zamjenika kandidata za Vijeće Mjesnog odbora, navodi se ime i prezime birača, adresa i OIB – birača.

Listići za podnošenje kandidature i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Vijeća svakog Mjesnog odbora preuzimaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban, na adresi: Barban 69, radnim danom od 09,00do 15,00 sati, 28. i 29.05.2014. od 18,00 -20,00 sati.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti uvid u popis birača te zatražiti ispravak i dopunu istog.

Klasa: 013-03/14-01/1

Ur.broj: 2168/06-14-02-2

 

Barban, 20. svibnja 2014.    OPĆINA BARBAN

Dokumenti za preuzimanje:

Prijedlog kandidature

Ovjera kandidature

rješenje o odbijanju kandidature i neodržavanju izbora za vijeće mjesnog odbora Manjadvorci

zbirna kandidacijska Grandići

zbirna kandidacijska Petehi

zbirna kandidacijska Hrboki

zbirna kandidacijska lista Barban

zbirna kandidacijska Prnjani

zbirna kandidacijska Puntera

zbirna kandidacijska Šajini

zbirna kandidacijska Sutivanac