POZIV NA ISKAZ INTERESA

U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke…

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Barban,…

Poziv na testiranje

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni…

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni…

Poziv na testiranje

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni…

OGLAS o prijmu u službu

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula,…