Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI

 

A. ZAHTJEVI U RJEŠAVANJU
1. Zahtjevi preneseni iz 2020. godine 0
a) broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama 0
b)broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
c) ukupan broj prenesenih zahtjeva
2. Zahtjevi zaprimljeni u 2021. godini 2
a) broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama 0
b)broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 2
c) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva
3. Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2021. godini (prenesenih zahtjeva iz 2020. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2021. godini)
a) ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama 2
b)ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
c) ukupan broj svih zahtjeva u rješavanju 2
4. Ustupljeni zahtjevi
a) broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama 0
b)broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0
c) ukupan broj ustupljenih zahtjeva 0

Cjelokupni dokument u PDF formatu