Zbirne liste za MO_2023

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-20
BARBAN, 13. listopada 2023.

Na temelju 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, utvrdilo je i sastavilo

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BARBAN

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
Nositelj liste: MATIJA POLJAK
1.MATIJA POLJAK, HRVAT, GRABRI 25, ROĐ. 01.07.1987. OIB 53554560811, M
2.MARIZA BRATIČIĆ, HRVATICA, BARBAN 10, ROĐ. 17.07.1974. OIB 35439848013, Ž
3.MARIJA BAŠA, HRVATICA, BARBAN 33, ROĐ. 25.03.1960. OIB 03291014642, Ž
4.AMALIJA ŽUFIĆ, HRVATICA, BARBAN 37, ROĐ.12.12.1960. OIB 23160595090 Ž
5.MARIO MAJERONI, HRVAT, GRABRI 22A, ROĐ. 09.12.1956. OIB 20008551579, M

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
Suzana Racan Stern

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-21
BARBAN, 13. listopada 2023.

Na temelju 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj:5/23) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, utvrdilo je i sastavilo

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PUNTERA

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: DINO VALE
1.DINO VALE, HRVAT, PUNTERA 23, ROĐ. 12.02. 1962. OIB 56649939613, M
2.FRANKO TROŠT, HRVAT, PUNTERA 48, ROĐ. 19.10.1982., OIB 06459215220, M
3.MILAN MIRKOVIĆ, HRVAT, PUNTERA 11B, ROĐ. 02.11.1984. OIB 93205649184, M
4.ALVIJAN VALE, HRVAT, PUNTERA 23, ROĐ. 14.07. 1988., OIB 37987377402, M
5.ELVIS CICERAN, HRVAT, PUNTERA 3, ROĐ. 29.11. 1976. OIB 38377995345, M

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
Suzana Racan Stern

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-22
BARBAN, 13. listopada 2023.
Na temelju 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, utvrdilo je i sastavilo

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA HRBOKI

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: ŽELJKO RADOLA
1.ŽELJKO RADOLA, HRVAT, HRBOKI 20, ROĐ. 01.06. 1981., OIB 63121133183, M
2.IVAN BILJUH, HRVAT, HRBOKI 66, ROĐ. 02.01. 1980. OIB 34967670576, M
3.MASSIMO BILETIĆ, HRVAT, HRBOKI 35, ROĐ. 04.07. 1989. OIB 19277021259, M
4.MILORAD BARIŠA, HRVAT, REBIĆI 3, ROĐ. 21.04. 1967. OIB 39825815272, M
5.ALDO BENČIĆ HRVAT, BELOĆI 1, ROĐ. 15.06.1953. OIB 09785371918, M

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
Suzana Racan Stern

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-23
BARBAN, 13. listopada 2023.

Na temelju 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, utvrdilo je i sastavilo

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MANJADVORCI

 

1. Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: ELVIS SMOLJAN
1.ELVIS SMOLJAN, HRVAT, MANJADVORCI 57, ROĐ. 05.07. 1979. OIB 09312243993, M
2.LOREN URAVIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 58, ROĐ. 30.03. 1979. OIB 22501151648, M
3.DAMIR PLIŠKO, HRVAT, MANJADVORCI 36, ROĐ. 11.10.1968., OIB 71959418465, M
4.IVAN RADOLOVIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 67, ROĐ. 09.12.1977. OIB 93938461378, M
5.OLIVER BRGIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 14, ROĐ. 04. 05. 1975. OIB 09546229498, M

2.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
Nositeljica liste: NADA PLIŠKO
1.NADA PLIŠKO, HRVATICA, MANJADVORCI 28, ROĐ. 18.09. 1961., OIB 41455636568, Ž
2.SINIŠA BAŽON, HRVAT, MANJADVORCI 7, ROĐ. 05.09. 1974., OIB 89108529021, M
3.RATKA BRGIĆ, HRVATICA, MANJADVORCI 7, ROĐ. 30.09. 1949., OIB 96270835814, Ž
4.ZDRAVKO PLIŠKO, HRVAT, MANJADVORCI 28, ROĐ. 28.04.1953., OIB 33794581704, M
5.IVAN BRGIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 30 A, ROĐ. 31.10.1953., OIB 58968084783, M

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
Suzana Racan Stern

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-24
BARBAN, 13. listopada 2023.

Na temelju 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj:5/23) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, utvrdilo je i sastavilo

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠAJINI

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: DRAGUTIN BORULA
Kandidatkinje/kandidati:
1.DRAGUTIN BORULA, HRVAT, ŠAJINI 14, ROĐ. 12.04.1955. OIB 43947381430,M
2.DRAGO PEREŠA, HRVAT, BIČIĆI 23, ROĐ. 03.12.1983. OIB 45675210452, M
3.ORIETA RUDAN, HRVATICA, ŠAJINI 14, ROĐ. 27.11. 1970., OIB 75838666968, Ž
4.DORIS GLAVAŠ, HRVATICA, ŠAJINI 25, ROĐ. 14.10. 1985, OIB 01616502634, Ž
5.DEJAN BUŽLETA, HRVAT, GLAVANI 25B, ROĐ. 08.12. 1983. OIB 15412586421, M

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
Suzana Racan Stern

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-25
BARBAN, 13. listopada 2023.

Na temelju 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, utvrdilo je i sastavilo

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PETEHI

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: DAMIR KONTOŠIĆ
1.DAMIR KONTOŠIĆ, HRVAT, ORIHI 26, ROĐ. 12.08.1966., OIB 36953401970, M
2.SAŠA BUDIĆ, HRVAT, PETEHI 6A, ROĐ. 26.10. 1979. OIB 52598618628, M
3.VEDRAN ROJNIĆ, HRVAT, POLJAKI 23, ROĐ. 10.06.1974. OIB 90774238095, M
4.ANTONIO OSIP, HRVAT, DRAGUZETI 20A, ROĐ. 04.11. 1986. OIB 93249360329, M
5.DALIBOR ROJNIĆ, HRVAT, ROJNIĆI 14A, ROĐ. 21.08.1977. OIB 86528088050, M

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
Suzana Racan Stern

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-26
BARBAN, 13. listopada 2023.

Na temelju 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, utvrdilo je i sastavilo

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PRNJANI

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
Nositelj liste: ELIS KONOVIĆ
1.ELIS KONOVIĆ, HRVATICA, JURIĆEV KAL 34, ROĐ. 03.10. 1975. OIB 14338274450, Ž
2.STEFANI CAMLIĆ, HRVATICA, PRHATI 4, ROĐ. 12.05.1995., OIB 84115120159, Ž
3.SAMANTA KALČIĆ, HRVATICA, PRHATI 9, ROĐ. 03.10. 1993. OIB 65295071803, Ž
4.IVAN PAVLIĆ, HRVAT, PRHATI 7A, ROĐ. 07.08. 1996. OIB 72899015035, M
5.LUKA CAMLIĆ, HRVAT, PRHATI 4, ROĐ. 16.02.1992. OIB 26672930005, M

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
Suzana Racan Stern

 

Preuzimanje dokumenta u PDF:

ZBIRNA LISTA 2023.