SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrti Programa i Odluke za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Općina Barban je danas, 30. ožujka 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima  dokumenata:

  • Nacrt prijedloga Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban
  • Nacrt prijedloga Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban

 

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 30. ožujka 2022. godine do zaključno 29. travnja 2022. godine.

 

Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: info@barban.hr

 

Dokumenti: