SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 9. studenog 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban.

Navedeno Savjetovanje provest će se u razdoblju od 9. studenog 2022. godine do zaključno 9. prosinca 2022. godine.

Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: info@barban.hr

 

Obrasci za preuzimanje: