SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Program potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban

Programom potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban propisuju se potpore za razvoj gospodarstva na području Općine Barban.

Općina Barban implementacijom „Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban“ želi oživjeti i unaprijediti gospodarstvo Općine Barban te Općinu Barban učiniti privlačnom za domaće (tuzemne) i inozemne investicije. Koncept Programa sastoji se od potpora čija je provedba usmjerena ka stvaranju povoljne i privlačne poslovne klime za poduzetništvo u Općini Barban, što se namjerava postići nizom općih i detaljnih ciljeva.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na e-mail adresu info@barban.hr do 18.06.2020. godine. Prijedloge, primjedbe i komentare moguće je dostaviti posebno za svaki pojedini Pravilnik i Odluku.

 

 

SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

ZAPOČINJE 18. svibnja 2020. te 

ZAVRŠAVA zaključno s danom 18. lipnja 2020.

koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga

 

 

 

Dokumenti za preuzimanje:

0-Javni poziv_Program potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija
1-Javni poziv_Pravilnik o kupoprodaji zemljišta
2-Javni poziv_Pravilnik o davanju prava građenja
3-Javni poziv_Pravilnik o oslobađanju od plaćanja kom. doprinosa
4-Javni poziv_Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva
(0) Program potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban_nacrt
(1) Pravilnik o kupoprodaji zemljišta_nacrt
(2) Pravilnik o davanju prava građenja_nacrt
(3) Pravilnik o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa_nacrt
(4) Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban_nacrt
0-Obrazac sudjelovanja javnosti_Program potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija
1-Obrazac sudjelovanja javnosti_Pravilnik o kupoprodaji zemljišta
2-Obrazac sudjelovanja javnosti_Pravilnik o davanju prava građenja
3-Obrazac sudjelovanja javnosti_Pravilnik o oslobađanju od plaćanja kom. doprinosa
4-Obrazac sudjelovanja javnosti_Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva