SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.

SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU RADI PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

 

ZAPOČINJE 10. siječnja 2020. te

ZAVRŠAVA zaključno s danom  10. veljaće 2020.

koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga

MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJAJU SE NA ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE:

info@barban.hr

Dokumenti za preuzimanje: