Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2022./2023.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti
 

 

KLASA: 604-01/22-01/05
URBROJ: 2163-12-06-22-21
Barban, 21. studenog 2022. godine

Na temelju članka 15. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) („Službene novine Općine Barban“ broj 9/22) utvrđuje se

Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za akademsku godinu 2022./2023.

 

I.
Općina Barban za akademsku godinu 2022./2023. dodjeljuje 7 stipendija redovitim studentima.
Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija i diplomskih specijalističkih stručnih studija.

II.
U roku za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2022./2023. od 2. studenog do 17. studenog 2022. godine zaprimljeno je ukupno sedamnaest (17) prijava za stipendiju redovitim studentima.

Sukladno članku 9. Pravilnika, slučaju kada dva ili više studenta ostvaruju jednak broj bodova, prednost na listi za dodjelu stipendija ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju (prosjek ocjena), a ako su kandidati ostvarili isti uspjeh, prednost ima student koji je upisao višu godinu studija. Ako su kandidati i dalje izjednačeni, prednost ima student po osnovi deficitarnosti zanimanja.
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.BR.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

BODOVANJE POSEBNIH KRITERIJA

UKUPAN BROJ BODOVA

Opći uspjeh

Deficitarnost zanimanja

Socijalni kriteriji

Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

Sportaši

Posebne prilike

1.

1103

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Socijalni rad, 3. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,00
Bodovi = 15

10

/

5

/

/

30

2.

1106

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,67
Bodovi = 15

10

/

/

/

/

25

3.

1102

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine, 1. godina

Opći uspjeh = 4,67
Bodovi = 15

/

10

/

/

/

25

4.

1115

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Primijenjena kemija, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh =  4,64
Bodovi = 15

/

/

10

/

/

25

5.

1113

Fakultet ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Poslovna ekonomija, Smjer: Marketinško upravljanje, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,64
Bodovi = 15

/

/

/

/

5

20

6.

1101

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Integrirani sveučilišni Učiteljski studij,
1. godina

Opći uspjeh = 4,55
Bodovi = 15

/

5

/

/

/

20

7.

1107

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Preddiplomski sveučilišni studij računarstva, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,42
Bodovi = 10

/

5

5

/

/

20

PRIJAVE KOJE NISU USPJELE OSTVARITI PRAVO ZA DODJELU STIPENDIJE

8.

1108

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,38
Bodovi = 10

/

/

5

/

5

20

9.

1104

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
1. godina

Opći uspjeh = 4,37
Bodovi = 10

/

5

/

/

/

15

10.

1110

Fakultet ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Kultura i turizam, 1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 3,93
Bodovi = 10

/

/

/

/

/

10

11.

1105

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Integrirani sveučilišni Učiteljski studij,
5. godina

Opći uspjeh = 3,86
Bodovi = 10

/

/

/

/

/

10

11.

1112

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
5. godina

Opći uspjeh = 3,86
Bodovi = 10

/

/

/

/

/

10

13.

1117

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel Poreč, Studij: Stručni studij Mediteranska poljoprivreda, 3. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,38
Bodovi = 5

/

5

/

/

/

10

14.

1109

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Preddiplomski stručni studij Upravni studij, 2. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,10
Bodovi = 5

/

/

/

/

/

5

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU OPĆE I POSEBNE KRITERIJE ZA DODJELU STIPENDIJE (članak 5. i 7. Pravilnika)

15.

1111

Visoka škola Ivanić-Grad, Studij: Fizioterapija, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,67
Bodovi = 15

/

/

/

/

/

/

Ne ostvaruje pravo za dodjelu stipendije, sukladno članku 5. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (podnositelj zahtjeva je redovni student privatnog učilišta)

16.

1114

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,79
Bodovi = /

10

5

/

/

/

/

Ne ostvaruje pravo za dodjelu stipendije, sukladno članku 7. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (podnositelj zahtjeva nije ostvario minimalni prosjek ocjena u 3. i 4. razredu srednje škole)

17.

1116

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Hortikultura, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,97
Bodovi = /

/

/

/

/

/

/

Ne ostvaruje pravo za dodjelu stipendije, sukladno članku 7. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (podnositelj zahtjeva nije ostvario minimalni prosjek ocjena u 3. i 4. razredu srednje škole)

 

III.
Sukladno članku 15. Pravilnika, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija u roku od osam dana od dana objave liste, odnosno do 29. studenog 2022. godine.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodjeli stipendija.

PROČELNIK:
Vlado Kožljan

 

Prilog za preuzimanje:

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2022.-2023. (pdf)