Prijedlog liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2021./2022.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti
 

KLASA: 604-01/21-01/06
URBROJ: 2168/06-06-21-6

Barban, 17. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 8. Natječaja za dodjelu stipendija OTP banke od 2. prosinca 2021. godine (KLASA: 604-01/21-01/06, URBROJ: 2168/06-01-21-2) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija OTP banke
za akademsku godinu 2021./2022.

 

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2021./2022. od 2. prosinca do 16. prosinca 2021. godine zaprimljene su ukupno tri (3) prijave za stipendiju OTP banke za akademsku godinu 2021./2022.
2. Nakon provjere dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da ni jedna prijava ne zadovoljava kriterije za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, te se u njihovom daljnjem postupku rangiranja primjenjuje kriterij bodovanja za redovnu studentsku stipendiju.
3. Utvrđeno je da su dvije (2) od ukupno tri (3) prijave ostvarile bodove s obzirom na kriterije koji se primjenjuju za dodjelu redovnih stipendija, a jedna (1) prijava nije ostvarila bodove, te se pristupa sukladno članku 8. Natječaja. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban utvrdio je sljedeću rang listu, primjenom kriterija više godine studija i ostvarenih bodova:

Prijave za stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa

R.BR.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

SOCIJALNI KRITERIJI
(prema članku 4. Natječaja)

UKUPAN BROJ BODOVA

/

/

/

/

/

Prijave za redovnu studentsku stipendiju (rang lista primjenom kriterija više godine studija i ostvarenih bodova)

 

R.BR.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

KRITERIJI

UKUPAN BROJ BODOVA

Uspjeh prethodnih godina

Deficitarna zanimanja

Dodatni kriteriji

1.

 2121

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo,
4. godina

Opći uspjeh = 4,13
Bodovi = 17

/

/

17

2.

2120

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Upravni studij, 1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,58
Bodovi = 16

/

/

16

3.

2122

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Kultura i turizam,
3. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,86
Bodovi = /

/

/

/

S obzirom na zaprimljene tri (3) prijave za dodjelu stipendija OTP banke, predlaže se dodjela stipendije svim studentima s ovog Prijedloga liste.
Sukladno članku 8. Natječaja za dodjelu stipendija OTP banke, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog liste za dodjelu stipendija u roku od pet (5) dana od dana objave liste, odnosno do 23. prosinca 2021. godine.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodijeli stipendija OTP banke za akademsku godinu 2021./2022.

 

Pročelnik:
Vlado Kožljan, v.r.

 

Dokument za preuzimanje:

Prijedlog liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2021.-2022.