Prijedlog liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2020./2021.

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti
 

KLASA: 604-01/20-01/05
UR.BROJ: 2168/06-01-21-9

Barban, 1. veljače 2021. godine

Na temelju članka 8. Natječaja za dodjelu stipendija OTP banke od 15. siječnja 2021. godine (KLASA: 604-01/20-01/05, UR.BROJ: 2168/06-01-20-4) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija OTP banke
za akademsku godinu 2020./2021.

 

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2020./2021. od 15. siječnja do 29. siječnja 2021. godine zaprimljene su ukupno četiri (4) prijave za stipendiju OTP banke za akademsku godinu 2020./2021.
2. Nakon provjere dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da ni jedna prijava ne zadovoljava kriterije za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, te se u njihovom daljnjem postupku rangiranja primjenjuje kriterij bodovanja za redovnu studentsku stipendiju.
3. Utvrđeno je da četiri (4) pristigle prijave nisu ostvarile bodove s obzirom na kriterije koji se primjenjuju za dodjelu redovnih stipendija, te se pristupa sukladno članku 8. Natječaja. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban utvrdio je sljedeću rang listu, primjenom kriterija više godine studija:

Prijave za stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa

R.BR.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

SOCIJALNI KRITERIJI
(prema članku 4. Natječaja)

UKUPAN BROJ BODOVA

/

/

/

/

/

Prijave za redovnu studentsku stipendiju (rang lista s obzirom na primjenu kriterija više godine studija)

 

R.BR.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

KRITERIJI

GODINA STUDIJA

Uspjeh prethodnih godina

Deficitarna zanimanja

Dodatni kriteriji

1.

0217

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Sveučilišni studij Poslovna ekonomija, Smjer: Poduzetništvo,
2. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 3,36
Bodovi: /

/

/

2. dipl.

2.

0218

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Kultura i turizam,
1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 3,86
Bodovi = /

/

/

1. dipl.

3.

 0215

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Integrirani sveučilišni studij Pravo,
3. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,25
Bodovi = /

/

/

3. predipl.

4.

 0216

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Integrirani sveučilišni studij Kineziologija,
1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,49
Bodovi = /

/

/

1. predipl.

S obzirom da su zaprimljene samo četiri (4) prijave za dodjelu stipendija OTP banke, predlaže se dodjela stipendije svim studentima s ovog Prijedloga liste.
Sukladno članku 8. Natječaja za dodjelu stipendija OTP banke, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog liste za dodjelu stipendija u roku od pet (5) dana od dana objave liste, odnosno do 5. veljače 2021. godine.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodijeli stipendija OTP banke za akademsku godinu 2020./2021.

Službenica koja privremeno   obavlja poslove pročelnika:
Marina Cetina

 

Preuzimanje dokumenta:

Prijedlog liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2020.-2021.