Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti
 

Klasa: 604-01/19-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-19-20

Barban, 30. prosinca 2019.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2019./2020.

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020. od 11. prosinca do 20. prosinca 2019. godine zaprimljeno je trinaest prijava za redovnu stipendiju.

2. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.B.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva) Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

 1616

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Sestrinstvo, 3. godina

Opći uspjeh = 4,50
Bodovi =  20

5

25 (deficitarno zanimanje)

2

1515

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Sestrinstvo, 3. godina

Opći uspjeh = 4,35
Bodovi =  19

5

24 (deficitarno zanimanje)

3.

1212

Ekonomski fakultet u Zagrebu, Smjer: Poslovna ekonomija/ Ekonomija, 1 godina

Opći uspjeh = 4,78
Bodovi = 18

5

23

4.

7171

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Predškolski odgoj, 3. godina

Opći uspjeh = 4,65
Bodovi =  22

/

22

5.

1414

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment,
Smjer: Komunikacijski menadžment, 2. godina

Opći uspjeh: 4,54
Bodovi = 21

/

21

6.

4141

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Management i poduzetništvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,75
Bodovi =  18

/

18

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

 

1.

 1919

Medicinski fakultet u Rijeci, Smjer: Medicina, 3. godina

Opći uspjeh:  3,33

/

5
(deficitarno zanimanje)

 

2.

 8181

Ekonomski fakultet u Rijeci, Smjer: Marketing, 1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 3,47

/

/

3.

6161

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Management i poduzetništvo, 3. godina

Opći uspjeh = 3,82

/

/

4.

1010

Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, studij Računarstvo, Smjer: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, 3. godina

Opći uspjeh = 3,41

/

/

5.

1313

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Smjer: Pravo, 2. godina

Opći uspjeh = 3,11

/

/

6.

1717

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Marketinško upravljanj , 1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh =3,26

/

/

7.

1818

Agromomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Smjer: Biljne znanosti, 2. godina diplomskog studija Ne zadovoljava uvijete natječaja

/

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 8. siječnja 2020.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik donijet će Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Ana Krajcer Lovrić