Poziv na testiranje

SVIM KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA

Poštovani,
dana 24. kolovoza 2017. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa koje je utvrdilo da su prijave sljedećih kandidata  pravodobne i potpune te da zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa:

 

R. BR. PRIJAVE

IME I PREZIME

ADRESA

1.

1.

Doris Frančula

Varož 8, Sutivanac

2.

3.

Suzana Dobran

Hreljići 1, Barban

3.

4.

Jasna Medić

Nazorova 6, Pula

4.

6.

Ana Miljavac

Monte Magno 27B, Pula

5.

7.

Žilbert Zubenica

Katalinića Jertova 1, Pula

6.

8.

Ksenija Batelić

Frančići 2/1, Labin

7.

9.

Tijana Celija

Celići 12, Barban

8.

10

Aleksandra Marinović

Presika 154, Labin

 

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) navedene kandidate pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u srijedu 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 9.00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatima koji za to steknu uvjete.

 

Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

 

S poštovanjem,

Pročelnica:
Danijela Kontošić