POZIV NA JAVNO PREDAVANJE

POZIV NA JAVNO PREDAVANJE

Denija Vale, mag. phys., na temu “Neutrini – čestice neobičnih svojstava” koje će se održati dana 12.7.2022. (utorak) u 19:00 h u Centru za posjetitelje Barban.

SAŽETAK

Svemir kakvim ga danas poznajemo napravljen je od mnoštva elementarnih čestica. Neke od njih poput neutrona i protona masivne su čestice koje grade jezgre atoma. Elektroni i neutrini pripadaju leptonima, laganim elementarnim česticama. Slični su po mnogim svojstvima, no bitna je razlika u tome što su neutrini za razliku od elektrona električki neutralni. Neutrini stvoreni u različitim reakcijama u svemiru putuju prilično slobodno i vrlo rijetko međudjeluju s materijom koja im se nađe na putu jer na njih ne djeluje električno polje, pa ih je vrlo teško detektirati. Reakcije neutrina s atomskim jezgrama na niskim energijama imaju važnu ulogu u promatranju različitih procesa u nuklearnoj astrofizici, od evolucije supernove do nukleosinteze, ali i u rješavanju ključnih, još uvijek neodgovorenih pitanja iz fizike elementarnih čestica vezanih za masenu hijerarhiju dosad triju vrsta poznatih neutrina te njihovih antičestica, kao i o eventualnom postojanju “sterilnih” vrsta te brojnih drugih pitanja. Teorijska predviđanja udarnih presjeka neutrinskih reakcija s jezgrama bitna su za dobro razumijevanje dobivenih eksperimentalnih podataka, a time i samih svojstava neutrina. Napravili smo hibridnu metodu pomoću koje možemo odrediti masenu hijerarhiju neutrina paralelnim korištenjem odziva dva detektora pri promatranju akrecijskog neutrinskog toka i toka faze hlađenja koji dolazi od supernove tipa II.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

 

Klasa:612-01/22-01/06
Urbroj:2163-12-01-22-1
Mjesto i datum: Barban, 6.7.2022.