Poziv kandidatima na testiranje – Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

OBAVIJEST

 

u vezi Javnog natječaja objavljenog dana 18.01.2023. godine u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske, oglasnoj ploči i web-stranici Općine Barban, za imenovanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz javnog natječaja:

 

  1. DP25524
  2. MM31698

 

Pisani će se dio testiranja provesti dana 8. veljače 2023. godine (srijeda) s početkom u 8,30 sati u prostorijama Općine Barban na adresi Barban 74.

Istog će se dana s kandidatima koji uspješno polože pismeni dio testiranja, provesti razgovor (intervju).

 

 

KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2163-12-03/02-23-7
Barban, 2. veljače 2023. godine

 

 

 

Općina Barban

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja