Popis stanovništva

Državni zavod za statistiku poziva građane Istarske županije, a koji još nisu popisani, da intervju s popisivačem mogu obaviti u prostorijama popisnih centara u petak (12. studenog 2021.) i u subotu (13. studenog 2021.) od 9:00 sati do 16:00 sati, i to:

PULA – Mjesni odbor Vidikovac, Voltićeva 1

POREČ – Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1

ROVINJ – Dom kulture, Trg M. Tita 8

UMAG – Gradska vijećnica Grada Umaga, Garibaldijeva 6.

 

Za sve upite INFO telefon 052/371-888.