P O Z I V

na iskaz interesa za prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora ŠAJINI, Barban, na lokaciji Šajini

Klasa: 311-01/16-01/9
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 22.11.2016.

Općina Barban, Barban 69, raspisuje sljedeći

P O Z I V

na iskaz interesa za prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora ŠAJINI, Barban, na lokaciji Šajini

I.

Predmet poziva je prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za zakup poslovnih prostora površine 10,80m2 – 11,02m2.

II.

Pismo namjere/ iskaz interesa za zakup prostora mogu podnijeti:

– Poduzetnici početnici (do dvije godine starosti trgovačkog društva, obrta, zadruge)
– Mladi poduzetnici (do 30 godina starosti osnivača)
– Žene poduzetnice
– Studenti poduzetnici
– Poduzetnici s invaliditetom
– Inovatori
– Dizajneri
– Poduzetnici koji se bave informacijskim tehnologijama
– Poduzetnici koji razvijaju novi proizvod/uslugu.

III.

Pismo namjere/ iskaz interesa za zakup prostora mogu podnijeti osobe iz prethodne točke koje se bave proizvodnom i razvojno- proizvodnom djelatnosti ili uslužnom djelatnosti vezanom za proizvodnju ili je predmet njihovog programa inovativni program ili uvođenje novih tehnologija.

IV.

Poslovni prostori u predmetnom poduzetničkom inkubatoru davati će se u zakup na vrijeme od tri (3) godine.

V.

Zakupnina za poslovne prostore biti će uklađena s tržišnom cijenom najma, te se može očekivati na razini od 2,00 € po m2 (uključeni troškovi interneta i vode).

VI.

Poziv za ulazak u Poduzetnički inkubator ŠAJINI moguće je podići u prostorijama Općine Barban u Barbanu, na adresi Barban 69, pon, sri, čet od 7.00 do 15.00, uto od 8.00 do 17.00, pet od 7.00 do 14.00 ili na web adresi www.barban.hr.

VIII.

Pismo namjere/ iskaz interesa dostavlja se na adresu Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban ili na mail adresu dajana@barban.hr s naznakom ZA ISKAZ INTERESA- PI ŠAJINI. Pisma namjere/ iskaz interesa se zaprimaju do 23.12.2016. godine.

IX.

Sve ostale informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu pon, sri, čet od 7.00 do 15.00, uto od 8.00 do 17.00, pet od 7.00 do 14.00 u uredima Općine Barban, Barban 69, na telefon broj 052/ 567-635 i na telefax broj 052/567-606.

 

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

Preuzmi: Iskaz interesa za ulazak u poduzetnički inkubator Šajini