Općine plaćale prazne autobuse

Općine plaćale prazne autobuse, linije preuzeli drugi prijevoznici

Grad Pula nedavnim je aktom gradonačelnika Borisa Miletića dao suglasnost za prijenos poslovnih udjela u Pulaprometu, čime Grad preuzima suvlasničke udjele od Općina Svetvinčenat, Barban i Marčana te od Grada Vodnjana. Oni su prepustili svoje udjele uz uvjet da Grad preuzme i obveze ovih jedinica lokalne samouprave prema pulskom lokalnom prijevozniku.

Pula tako preuzima udio Marčane od tri posto, nominalne vrijednosti od 151,5 tisuća kuna, te 92 tisuće kuna duga. Preuzima i udio Općine Barban nominalne vrijednosti od 101 tisuće kuna te dug od 322 tisuće.

Od Općine Svetvinčenat preuzima udio vrijedan 101 tisuću kuna te dug od 217 tisuća kuna. Najviše duguje Vodnjan, 1,4 milijuna kuna: i taj dug preuzima Grad Pula, kao i udio u suvlasništvu Pulaprometa vrijedan 454,5 tisuća kuna.

Prihvati li gradsko vijeće danas predloženi prijedlog, suvlasništvo Grada Pule u Pulaprometu porast će sa sadašnjih 71 na 86 posto. Općini Fažana ostaje jedan, Ližnjanu pet, Medulinu sedam, a Vodnjanu jedan posto udjela.

Direktor Pulaprometa Igor Škatar podsjeća da je Grad Pula lani donio odluku o podmirivanju pripadajućih nepodmirenih gubitaka iz perioda od 1996. do 2000. godine.

– Time je počeo proces kojim se poslovanje društva poboljšava odgovornim ponašanjem većinskog suvlasnika. Nadalje, u samom društvenom ugovoru stoji da član društva koji prestane koristiti njegove usluge istupa iz društva. Iako je i u ranijim razdobljima postojala želja za preuzimanje udjela, tek je ova poslovna godina to i omogućila, navodi Škatar te napominje da se ovime stvaraju
pretpostavke za skoro potpuno rješavanje svih nepodmirenih gubitaka iz prošlosti, a time i mogućnost nove procjene vrijednosti Pulaprometa koji će imati puno veću vrijednost od sadašnjih 5.050.500 kuna.

Na pitanje koliki su dugovi Pulaprometa, Škatar odgovara da su “preostali nepodmireni gubitci iz razdoblja od 1996. do 2000. raspodijeljeni na suvlasnike.

– Dakle, preostaje još dug Općine Ližnjan u iznosu od 811.063 kuna te Općine Medulin koji iznosi 696.475 kuna. Taj će se dio rješavati u budućem razdoblju u dogovoru s predstavnicima predmetnih jedinica lokalnih samouprava, najavljuje Škatar.

Pulapromet zbog nedovoljnog broja autobusa od 2001. ne vozi prema Svetvinčentu. Promet je zbog istih razloga u lipnju 2012. prekinut i prema Barbanu te Marčani. Red vožnje za Vodnjan se, međutim, neće mijenjati.

– Broj polazaka za Vodnjan obavlja se temeljem županijskih dozvola, a vidljiv je i na našoj internetskoj stranici. Za područje općina Fažana, Ližnjana i Medulina obavljamo prijevoznu uslugu također na temelju županijskih dozvola. Broj polazaka određen je brojem raspoloživih autobusa, ali i mogućnošću financijske podrške spomenutih jedinica lokalne samouprave, veli Škatar.

Denis Kontošić, načelnik Općine Barban, podsjetio je da su Pulaprometovi autobusi najčešće vozili prazni, a Općina je svejedno sufinancirala takav prijevoz.

– Problem je plaćati vožnju praznih buseva. Sada s Barbanštine autobusi Briona prevoze učenike srednjih škola do Pule i nazad, a te autobuse koriste i ostali mještani. Voze ujutro i popodne, to su dvije linije jedna iz Pule u smjeru Sutivanca, a druga prema Rojnićima i natrag. Najvažnije je da djeca stignu u školu, rekao je načelnik te podsjetio da je Uljanik u vrijeme kada je zapošljavao 10.000 ljudi davao radnicima bonamente za prijevoz i tada su busevi bili puni. Kada je umjesto karti počeo davati novac, ljudi su počeli ići na posao vlastitim automobilima, a busevi su ostali prazni. Autobusni je prijevoz nekad bio jak, kaže Kontošić te podsjeća da je Općina desetak godina sufinancirala prazne buseve.

(M. VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ; SNIMIO M. ANGELINI)

Objavljeno: 09.12.2015 | Glas Istre