Općina Barban ove godine ima debeli proračun i jako ambiciozne planove.

Općina Barban ove godine ima debeli proračun i jako ambiciozne planove. Evo u što se sve planira potrošiti 18 MILIJUNA KUNA

Preuzeto sa Glas Istre: 23.01.2020 18:36 | Autor: Patricija SOFTIĆ

Općina Barban

Ukupna površina poduzetničke zone je 32 hektara, a trenutno u njoj posluje 11 poduzeća na otprilike 10 hektara zemljišta. Da bismo mogli nastaviti s njenim razvojem, jer interesa poduzetnika i obrtnika ima, moramo zemljišta i taj dio zone opskrbiti neophodnom infrastrukturom, kaže načelnik Općine Dalibor Paus

Krajem prošle godine na sjednici barbanskog Općinskog vijeća izglasan je proračun za 2020. koji iznosi čak 18,1 milijun kuna. To je gotovo četiri milijuna kuna više od svote kojom je Općina raspolagala u 2019. godini i čak pet milijuna kuna više od sredstava s kojima se planira raspolagati u idućoj godini.

Novi poduzetnici

Najveći dio proračuna će se, kao i svake godine, izdvojiti za investicije u komunalnu infrastrukturu, i to 7,7 milijuna kuna, s time da se najveća ulaganja u ovoj godini očekuju u poslovnoj zoni Barban. Općina ove godine namjerava započeti s neophodnim radovima kako bi omogućila dolazak novih poduzetnika i daljnje proširenje tamošnje Poduzetničke zone Barban Krvavci na raskrižju obilaznice naselja Barban i županijske ceste Barban – Vodnjan.

– Krajem prošle godine prijavili smo projekt proširenja Poduzetničke zone Barban na poziv u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije “Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula”. Radi se o Pozivu raspisanom za specifični cilj, “Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva” s iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 20,3 milijuna kuna. Ukupna površina poduzetničke zone je 32 hektara, a trenutno u njoj posluje 11 poduzeća na otprilike 10 hektara zemljišta. Da bismo mogli nastaviti s njenim razvojem, jer interesa poduzetnika i obrtnika ima, moramo im zemljišta i taj dio zone opskrbiti neophodnom infrastrukturom. Procijenjena vrijednost projekta je 6,5 milijuna kuna bez PDV-a, a za projekt je već ishodovana građevinska dozvola, te smo od Ministarstva državne imovine dobili i Odluku o darovanju pet hektara državnog zemljišta u Poduzetničkoj zoni. Nakon ovih radova, za koje se nadamo da ćemo ih uspjeti odraditi u ovoj godini, infrastrukturom će biti opremljeno 20 hektara poduzetničke zone, odnosno, moći će krenuti treća faza njenog razvoja, rekao je načelnik općine Barban Dalibor Paus.

Za igrališta pola milijuna kuna

Projekt izgradnje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Općina Barban prijavila je na natječaj u prosincu, a ukoliko im projekt bude odobren, dobivena sredstva pokrit će 80 posto vrijednosti projekta, dok će ostatak financirati općina iz Proračuna. Zbog dinamike ovakvih natječaja, u ovogodišnjem je proračunu planirano kreditno zaduženje od pet milijuna kuna.

Treća faza proširenja Poduzetničke zone obuhvaća prostor od radione Auto Baggio prema bivšoj purisovoj farmi i tamo bi se u ponudi za zainteresirane male i velike poduzetnike trebalo naći šest do osam općinskih parcela i još nekoliko privatnih.

Nastavlja se i s izgradnjom dječjih i sportskih igrališta, ove godine u Barbanu, Hrbokima i Želiskima, za što se planira izdvojiti 535 tisuća kuna, dok je za opremanje postojećih dječjih igrališta po zahtjevima mjesnih odbora rezervirano 60 tisuća kuna.

Općina Barban je tijekom prošle godine zamijenila neekološke živine i natrijeve žarulje na javnoj rasvjeti diljem općine novom LED rasvjetom. Riječ je o općinskom projektu vrijednom čak 1,2 milijuna kuna, a zamijenjeno je oko 800 rasvjetnih tijela. Ove godine planira se utrošiti dodatnih 100 tisuća za gradnju nove javne rasvjete, a u vrijednosti od 20 tisuća kuna postavit će se i nove autobusne čekaonice. Na zahtjev mještana, na kritičnim će lokacijama u Barbanu biti postavljeni “ležeći policajci” na što se planira potrošiti 40 tisuća kuna, a za vrijednost od 150 tisuća kuna nabavit će se i novi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. Za izgradnju oborinske odvodnje u Barbanu planira se potrošiti 30 tisuća kuna, a tu je i kapitalna pomoć Vodovodu Pula u iznosu od 150 tisuća kuna za izgradnju vodovodne mreže.

Socijali i zdravstvu 350 tisuća kuna

Kada govorimo o održavanju javne infrastrukture, na Barbanštini se za te radove planira izdvojiti 800 tisuća kuna. Od tog iznosa 140 tisuća kuna otpada na održavanje nerazvrstanih cesta, 370 tisuća na održavanje javne rasvjete, 130 na čistoću javnih površina, a 70 tisuća za održavanje groblja.

Za javne potrebe u obrazovanju izdvaja se pak 165 tisuća kuna. Od tog iznosa, oko 60 tisuća kuna ide na sufinanciranje produženog boravka učenika nižih razreda u Osnovnoj školi Jure Filipovića Barban, a oko 40 ići će za druge potrebe školaraca. Za financiranje javnih potreba u srednjoškolskom i visokom obrazovanju planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 65 tisuća kuna, i to 60 tisuća kuna za studentske stipendije te 5 tisuća kuna za sufinanciranje karata učenicima s prebivalištem na području Općine Barban za prijevoz po Puli. Za vrtić, odnosno predškolski program izdvaja se u ovoj godini gotovo dva milijuna kuna, od čega 1,9 milijuna kuna ide na plaće i rashode u vrtiću u Barbanu i Sutivancu, dok je ostatak novca namijenjen subvencioniranju boravka barbanske djece u drugim vrtićima, održavanje vrtića i nabavu opreme za predškolsku ustanovu te prosinačke svečanosti.

Općina Barban je za socijalnu skrb i zdravstvo u 2020. rezervirala 353.884 kuna. Ta će sredstva biti namijenjena za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, za potporu za troškove obroka, potpore redovitim studentima slabijeg imovinskog stanja, podmirenje troškova izleta za djecu slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje troškova prijevoza osoba s posebnim potrebama, potpore za novorođeno dijete, jednokratnu novčanu pomoć, financiranje troškova stanovanja te pomoći u obliku poklon-paketa. I na Barbanštini se nastavlja provođenje projekta “Pomoć u kući” pulskog Crvenog križa, za koji je osigurano 42 tisuća kuna, no i mimo toga, biti će im dodijeljeno još 38 tisuća kuna za rad i djelovanje Službe traženja i javne ovlasti te redovnu djelatnost Crvenog križa. S druge strane, sportu ide 330 tisuća kuna, i to 300 tisuća kuna za sufinanciranje rada Sportske zajednice Općine Barban, a 30 tisuća kuna za održavanje sportskih objekata i terena.

Preuzeto sa Glas Istre: 23.01.2020 18:36 | Autor: Patricija SOFTIĆ