ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 61. točka 2. i članka 68. točka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine” br. 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15, dalje Zakon) Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice donosi Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice, donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje VIII. Izborne jedinice i XII Izborne jedinice (za birače koji glasuju na području VIII Izborne jedinice) određuju se biračka mjesta:

Dokument rješenja o biračkim mjestima možete preuzeti ovdje