ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte na području Općine Barban u 2024.

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15, 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22), načelnik Općine Barban 23. travnja 2024.. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte na području Općine Barban u 2024. godini u prioritetnim područjima

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB,

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I TURIZAM

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini, objavljen 19. veljače 2024. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2024. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB prema sljedećoj tablici:

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre Aktivni u zajednici 69,5  

1.400,00 EUR

 

2. Centar za zdrave životne navike „Vita nova“ Edukacijsko- rehabilitacisjki program za onkološke boelsnike 66,5 1.060,00 EUR
3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom 64,5 550,00 EUR
4. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama 59,5 540,00 EUR
5. Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Labin Pomognimo roditelju 51 300,00 EUR
7. Udruga Labin zdravi grad Rad Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji „Dobar start“ 50 150,00 EUR

Članak 3.

U 2024. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA prema sljedećoj tablici:

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola, Ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2024. godinu 67 4.000,00 EUR
2. Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka 60,5 800,00 EUR
3. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija 57 520,00 EUR

 

 

Članak 4.

U 2024. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području TURIZAM prema sljedećoj tablici:

PRIORITETNO PODRUČJE: TURIZAM
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Turistička zajednica Općine Barban Program rada Turističke zajednice Općine Barban u 2043. godini 68 7.000,00 EUR
2. Barbačana – udruga za društveni razvoj Barokni Božić u Barbanu 62,5 3.000,00 EUR
3. Jedriličarski klub „Delfin“ 14. Regatna manifestacija Barbanske rivijere- Agronaut kup i Morska trka na prstenac 55,5 1.500,00 EUR
4. Aero klub „Krila Arene“ Razvoj parajedrenja u Općini Barban 50,5 500,00 EUR

Članak 5.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel Općine Barban.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

 

KLASA: 402-04/24-01/01

URBROJ: 2163-12-01/01-24-33

Barban, 23. travnja 2024. godine

 

NAČELNIK

Dalibor Paus, v.r.

 

 

Preuzimanje dokumenta:
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udrugama_2024