Odluke Stožera civilne zaštite IŽ- spriječavanje bolesti COVID -19

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
ISTARSKE ŽUPANIJE
Flanatička 29, Pula
tel. 052/352-112; fax 052/352-104
KLASA: 810-01/20-01/02
URBROJ: 2163/1-02/19-20-82

Pula, 24. lipnja 2020.

PREDMET: Odluka o obaveznom provedbi Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti trgovine HZJZ od 11. lipnja 2020.

Obvezuju se pravne i fizičke osobe u djelatnosti trgovine na obaveznu provedbu svih mjera
koje su sadržane u Preporukama za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti
trgovine HZJZ od 11. lipnja 2020.

Uz to, na području Istarske županije obvezuju se svi kupci i korisnici usluga u djelatnosti
trgovine u zatvorenim prostorima, koristiti zaštitne maske.

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
ISTARSKE ŽUPANIJE
v.r. Dino Kozlevac

 

KLASA: 810-01/20-01/02
URBROJ: 2163/1-02/19-20-84
Pula, 24. lipnja 2020.

PREDMET: Odluka o obaveznoj provedbi mjera za sprječavanje bolesti COVID-19 na tržnicama na otvorenom i u zatvorenom prostoru

Tržnice se moraju pridržavati slijedećih mjera:
1.) fizička udaljenost između štandova ne smije biti manja od 1,5 metara
2.) prodavači obavezno moraju imati zaštitne maske
3.) nošenje zaštitnih maski preporučeno je i za kupce na otvorenom prostoru tržnice, a
obavezno u zatvorenom prostoru tržnice.
4.) između kupca i prodavača obavezno mora biti prikladna fizička barijera
5.) na prostoru tržnica u jednom trenutku može biti maksimalno 15 kupaca na 100
četvornih metara u zatvorenom prostoru, te 20 kupaca na 100 četvornih metara na
otvorenom prostoru
6.) potrebno je odrediti odgovorne osobe za kontrolu provedbe Odluke

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
ISTARSKE ŽUPANIJE
v.r. Dino Kozlevac

 

 

KLASA: 810-01/20-01/02
URBROJ: 2163/1-02/19-20-83
Pula, 24. lipnja 2020.

PREDMET: Odluka o javnom gradskom prijevozu

Stožer civilne zaštite Istarske županije donosi:
ODLUKU
o potrebi strogog pridržavanja svih propisanih mjera protuepidemioloških mjera u javnom
gradskom prijevozu te djelatnici tvrtki prijevoznika i putnici u javnom prijevozu moraju
obavezno nositi zaštitne maske.

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
ISTARSKE ŽUPANIJE
v.r. Dino Kozlevac

 

preuzimanja:

SCZIZ – Odluka o djelatnosti trgovine 24.06
SCZIZ – Odluka o djelatnosti tržnica 24.06
SCZIZ – Odluka o javnom gradskom prijevozu 24.06