ODLUKA

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13), Načelnik Općine Barban 29. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
 u 2016. godini u prioritetnim područjima
SPORT, KULTURU, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 10. veljače 2016. godine te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
U 2016. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritenom području SPORT u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: SPORT
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. NK Barban 2013 Mladi i nogomet u Barbanu

65

120.000,00

2. NK Manjadvorci Nogometni klub Manjadvorci

53

45.000,00

3. Športsko društvo Orihi Godišnji program Športskog društva Orihi

50.5

10.000,00

4. Boćarski klub Hrboki Program rada boćarskog kluba Hrboki u 2016. god.

44.5

18.000,00

5. Boćarski klub Šajini Plan- program rada i djelovanja boćarskog kluba „Šajini“ u 2016. godini

40.5

13.000,00

6. Nogometni klub Omladinac Nokometni klub Omladinac

40.5

7.000,00

7. Konjički klub Istra Godišnji program rada KK Istre

39

10.000,00

8. Nogometni klub Barban 2005 veterani Promicanje i razvoj nogometa i sportske rekreacije

37.5

7.000,00

9. Streljačko društvo „Istra“ Sport

37

10.000,00

UKUPNO:

240.000,00

Članak 3.
U 2016. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritenom području KULTURA u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Obilježavanje 40. godišnjice djelovanja KUD- a,organiziranje folklornih manifestacija u Barbanu

66

60.000,00

2. Društvo „Trka na prstenac“ 41. Trka na prstenac

61.5

45.000,00

UKUPNO:

105.000,00

 

 

Članak 4.
U 2016. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritenom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 6.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu

65

5.000,00

2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa

58

1.000,00

UKUPNO:

6.000,00

Članak 5.
U 2016. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritenom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 37.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Udruga mladih za promicanje znanosti i inovacija LUČE Revitalizacija nematerijalne kulturne baštine „Petar Stanković“

63.5

5.000,00

2. Društvo umirovljenika Barbanštine- Barban Razvoj civilnog društva

60

20.000,00

3. Sindikat umirovljenika Hrvatske- ogranak Barban Zaštita i promocija prava umirovljenika- podizanje kvalitete života umirovljenika u Općini Barban

50.5

5.000,00

4. BALDAKIN, udruga za revitalizaciju i razvoj naselja Sutivanac Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja na groblju u Sutivancu

47.5

5.000,00

5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

42.5

2.000,00

UKUPNO:

37.000,00

Članak 6.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu donošenja, a biti će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 400-06/16-01/2
UR.BROJ: 2168/06-16-02-58
Barban, 29. travnja 2016.

 

NAČELNIK OPĆINE BARBAN
Denis Kontošić, mag. educ.