ODLUKA o mjerama za smanjenje rizika daljenjeg širenja zaraze koronavirusom- COVID 19

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

 

KLASA:810-01/20-01/06
URBORJ:2168/06-20-01-4
Barban, 16.ožujka 2020.godine

Na temelju članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban, broj 22/13 i 12/18) te Odluke Stožera civilne zaštite Istarske županije o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 14. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1- 02-02/1-20-43), Općinski načelnik Općine Barban dana 16. ožujka 2020. donosi slijedeću

ODLUKU
o mjerama za smanjenje rizika daljnjeg širenja
zaraze koronavirusom- COVID 19

Članak 1.
Odgađaju se do daljnjeg sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Članak 2.
Javnim ustanovama i predškolskim ustanovama nalaže se zatvaranje dvorana, knjižnica, čitaonica, klubova te prostora koji se koristi za manifestacije, predavanja te ostale oblike okupljanja.

Članak 3.
Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije.

Članak 4.
Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta te se nalaže Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban da o tome obavijesti sve sportske udruge i klubove na području Općine Barban.

Članak 5.

Prekida se rad svih ugostiteljskih objekata (svih kategorija) na području Općine Barban od 15.ožujka 2020.do 14.travnja 2020.godine.

Prekida  se rad svih uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredani bliski kontakt sa klijentima (frizeri, pedikeri, kozmetičari, brijači i sl.) na području Općine Barban od 15.ožujka 2020.do 14.travnja 2020.godine.

Članak 6.

Trgovinama prehranom (manje veličine, uključujući i trgovine na benzinskim postajama) ograničava se rad do maksimalno 18,00 sati, s time da su dužne:
– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu
regulira broj osoba koje istovremeno ulaze,
– u prodajnom prostoru održavati međusobni razmak od najmanje jednog (1) metra,
– omogućiti što brži protok kupaca i izlazak iz objekta.

Članak 7.
Nalaže se Turističkoj zajednici Općine Barban da putem sustava e-visitor evidentira sve pristigle turiste iz Republike Italije, te da informacije o istima dostavi nadležnoj sanitarnoj inspekciji, radi daljnjih postupanja.

Članak 8.
Nalaže se zatvaranje predškolske ustanove Dječji vrtić „Tratinčica” Barban s danom 16. ožujka 2020.godine.

Dječji vrtić „Tratinčica” Barban raditi će u punom radnom vremenu u petak, 13.ožujka 2020.godine radi lakše organizacije roditelja, a kako bi se mogle poduzeti mjere za smanjenje rizika daljenjeg širenja zaraze koronavirusom- COVID 19.

Članak 9.
Putem web stranice Općine Barban, (www.barban.hr), Dječjeg vrtića „Tratinčica” www.dvtratincica-barban.hr te oglasne ploče Općine Barban, roditelji će pravodobno biti obaviješteni o danu početka rada Dječjeg vrtića „Tratinčica” Barban.

Roditelji se u svezi dana početka rada Dječjeg vrtića”Tratinčica” Barban svakodnevno mogu obratiti Općini Barban- Upravnom odjelu za Opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu na tel. 052/567-635 i  Dječjem vrtiću „Tratinčica” na tel.052/567-497.

Članak 10.
Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus